Chính Sách Bảo Mật

Khi các bạn truy cập https://reviews-top5.com, thì phải tuân thủ các chính sách mà ban quản trị Website đưa ra:

  • Mọi thông tin trên Website là cung cấp miễn phí 100% cho người dùng.
  • Website https://reviews-top5.com không thu phí, kêu gọi đóng phí, … dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Tiếp nhận phản hồi nhanh các thông tin từ thành viên.
  • Mọi nội dung trên Website đều có ích cho người dùng.
  • Tiếp nhận, thông bào sớm các quyết định cho người dùng tham khảo.
  • Ban quản trị không tiết lộ thông tin của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Chính sách Cookie, quảng cáo đều tuân theo chính sách của Google đưa ra (https://policies.google.com/technologies).
  • Miễn trừ các thông tin vô nghĩa, không có đóng góp gì cho người dùng.
  • Kiểm duyệt gắt gao phần nội dung.
  • Người dùng tự chịu trách nhiệm về tin tức thu thập được từ https://reviews-top5.com.

Một lần nữa xin cám ơn các bạn!